Vlada usvojila tri uredbe o elektronskom fakturisanju

Na sednici su usvojene: Uredba o uslovima i načinu korišćenja sistema za upravljanje fakturama, Uredba o uslovima i načinu čuvanja i stavljanja na uvid elektronskih faktura i načinu obezbeđivanja verodostojnosti i integriteta sadržine faktura u papirnom obliku i Uredba o postupku i uslovima za davanje i oduzimanje saglasnosti za obavljanje poslova informacionog posrednika.

Uvođenje sistema elektronskog fakturisanja je deo strukturnih reformi koje će doprineti poboljšanju poslovnog ambijenta i to uvođenjem novog modela fiskalizacije i prelaskom na elektronsko fakturisanje.

“Predviđeno je fazno vođenje obaveze izdavanja i primanja elektronskih faktura, počev od 1. januara 2022. godine, od kada će subjekti javnog sektora morati da primaju i čuvaju elektronske fakture i da ih izdaju drugim subjektima javnog sektora. Elektronsko fakturisanje je ujedno i najbolje rešenje i primer dobre prakse u zemljama Evropske unije”, navodi se u u saopštenju Vladine Službe za saradnju s medijima.

Korišćenje sistema elektronskih faktura biće besplatno i obezbediće veću pravnu sigurnost u oblastima njihovog dostavljanja, primanja i čuvanja, a istovremeno doprineti ubrzanju procesa rada i poslovanja.

Dodaju da će takođe, e-fakture omogućiti uštedu u vremenu potrebnom za rad sa fakturama, s obzirom na to da nestaje potreba za izdavanjem, primanjem i njihovim čuvanjem u papirnom obliku, dok će ušteda u vremenu biti ostvarena time što pretraga elektronskih faktura zahteva manje vremena od pretraživanja papirnih arhiva.

Vlada je usvojila Program za reformu sistema lokalne samouprave u Republici Srbiji za period od 2021-2025. godine. Program, kao strateški dokument, predviđa unapređenje funkcionisanja lokalne samouprave kroz decentralizaciju poslova državne uprave i jačanje kapaciteta gradova i opština za efikasno sprovođenje javnih poslova i procedura, uspostavljanje međuopštinske saradnje i primenu principa dobre uprave.

Program će biti realizovan kroz nekoliko poglavlja koji se odnose na viziju i opšti cilj reforme sistema lokalne samouprave, njen ključni međunarodni, ustavni i zakonski kontekst, kao i konkretan opis postojećeg stanja kada su u pitanju ključne teme koje se tiču lokalnih samouprava.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/13/ekonomija.html

Admin

Read Previous

Brnabić: Nećemo dozvoliti izvoz litijuma iz Srbije

Read Next

U septembru počinje modernizacija Luke Prahovo kod Negotina