Vlada usvojila strategiju državnog vlasništva – šta to znači za javna preduzeća

Strategijom je predviđeno uspostavljanje centralizovanog sistema upravljanja privrednim subjektima, a utvrđeno je da Ministarstvo privrede obavlja centralizovanu vlasničku funkciju, osim u slučajevima kada to zahtevaju obaveze preuzete međunarodnim aktima.

Shodno tome, Ministarstvo će razviti i uspostaviti vlasničku politiku koja će definisati opravdanje i svrhu državnog vlasništva, njegove ciljeve, ulogu države u korporativnom upravljanju društava u kojem je ona član, kao i način na koji će država implementirati svoju vlasničku politiku.

Dragan Stevanović je gostujući u Jutarnjem programu RTS-a naveo da je cilj ove strategije, koja je prvi put usvojena u Srbiji, da se održivim i efikasnim upravljanjem privrednim subjektima sprovede njihova reforma, poveća korist od državnog vlasništva za državu i građane i zaštite opšti interesi države.

“Cilj je da država zaista samo prepozna šta je njen strateški nacionalni interes – gde zaista treba da zadrži većinsko vlasništvo da to zaista i ostane, a sve one delatnosti robe ili usluge koje se mogu obezbediti od privatnog sektora ili naći na tržištu da to zaista i bude u privatnom sektoru”, navodi Stevanović.

Objašnjava da će se to postići kroz razvoj jedinstvenog okvira vlasništva i upravljanja nad svim privrednim subjektima u vlasništvu Republike Srbije i da će biti omogućena centralizacija odgovornosti i nadležnosti države u pogledu vlasništva, kao i uspostavljanje, razvoj i unapređenje korporativnog upravljanja u njima.

“Jako je važno da kvalitet, efikasnost, produktivnost, ekonomičnost preduzeća koja su u državnom vlasništvu unapredimo i na takav način unapredimo i kvalitet usluga, roba koja će isporučivati svojim građanima”, ističe gost Jutarnjeg programa

Strategija, koja je izrađena uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, predstavlja jedinstveni akt koji pruža stratešku viziju i uputstva u vezi sa ciljevima vlasničkog upravljanja nad privrednim subjektima, ciljevima finansijskih i javnih politika, kao i principima korporativnog upravljanja i praksama nadzora nad privrednim subjektima u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/13/ekonomija.html

Admin

Read Previous

Mihajlović: Zabranjujemo gradnju MHE u zaštićenim područjima, bilo je propusta na svim nivoima

Read Next

Počeli pregovori s MMF-om, jedna od tema i novi aranžman