Vlada Srbije usvojila niz uredbi o kovidu

Uredbom su obuhvaćeni proizvodi neophodni za borbu protiv kovida 19 lekovi i terapijska sredstva, uključujući vakcine, poluproizvod i aktivni farmaceutski sastojci i sirovine, medicinska sredstva, bolnička i medicinska oprema – uključujući respiratore, zaštitnu odeću, zaštitnu opremu i dijagnostička sredstva, kao i neophodne sirovine, dezinfekciona sredstva i poluproizvod, te hemijske sirovine potrebne za njihovu proizvodnju, aopštila je Vlada.

Vlada je usvojila i Uredbu o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restrukturiranje kojom su propisani uslovi i kriterijumi pod kojim učesnici na tržištu koji se nalaze u teškoćama mogu da dobiju državnu pomoć, pri čemu je neophodno da urade odgovarajuće promene u načinu poslovanja, pod uslovom da pomoć omogućava dugoročnu održivost učesnika na tržištu.

Usvojena je i Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći kojom se propisuju kriterijumi i uslovi uklađenosti koje mora da poseduje pravni osnov za dodelu državne pomoći, a odnosi se na mala i srednja preduzeća, finansiranje rizičnih ulaganja, pomoći novoosnovanim učesnicima na tržištu, za alternativne trgovinske platforme specijalizovane za ta preduzeća i za troškove analiziranja.

Vlada je usvojila i Uredbu o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za kulturu, koja se odnosi na delatnosti poput muzeja, arhiva, biblioteka, umetničkih i kulturnih centara ili prostora, pozorišta, bioskopa, operskih i koncertnih dvorana i druged slične umetničke i kulturne infrastrukture, organizacija, zavoda, ustanova i institucija u oblasti kulture.

Tim aktom obuhvaćena su celokupna nepokretna i pokretna materijalna dobra i prirodno nasleđe povezano s kulturnim nasleđem, umetnička ili kulturna događanja i izvođenja, festivali, izložbe i ostale slične kulturne delatnosti, a Uredba se odnosi i na delatnost pisanja, izdavaštva, produkcije, distribucije, digitalizacije, kao i
objavljivanje muzičkih i književnih dela, uključujući prevodilačku delatnost.

Vlada je usvojila i Uredbu o utvrđivanju Programa podrške radu regionalnih inovacionih startap i smart siti centara za 2021. godinu, kojim se stvaraju uslovi za razvoj startap zajednice, a mladim preduzetnicima se omogućava pristup stručnoj, mentorskoj, pravnoj, savetodavnoj i logističkoj podršci za pokretanje i vođenje biznisa.

Novi talas tehnoloških inovacija usmeren je na podizanje kapaciteta gradova i opština što doprinosi izgradnji digitalizovanih zajednica budućnosti – pametnih i sigurnih gradova. Za primenu ovog programa obezbeđeno je 45 miliona dinara.

Vlada Srbije donela je odluku da se uspostavi portal e-Konsultacije, kao sastavnog dela portala e-Uprava, čiji je cilj da se javnosti omogući da jedinstveno i ravnopravno elektronski učestvuje u procesu pripreme i usvajanja dokumenata javnih politika i propisa.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/9/politika.html

Admin

Read Previous

Kosnet: Priština ima obavezu da formira ZSO, vreme ne radi za dijalog

Read Next

Britanski ministar odbrane: Interes nam je snažna Srbija sa kojom sarađujemo