Vlada Srbije: Prodaja brašna T-500 ugroženim proizvođačima hleba iz rezervi

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Predlog zakona o inovacionoj delatnosti kojim se uspostavlja mreža naučno-tehnoloških parkova kao savetodavnog tela, unapređuje poslovanje Fonda za inovacionu delatnost i omogućava reforma Registra inovacione delatnosti.

Predloženim rešenjem se na adekvatan način ističe značaj upravljanja intelektualnom svojinom koja je nastala u okviru naučno-istraživačke organizacije i prepoznaje uloga i značaj startapa sa ciljem komercijalne eksploatacije inovacija, saopštila je Vlada Srbije.

Takođe, na ovaj način biće omogućeno i stvaranje zakonskog osnova za nove programe Fonda za inovacionu delatnost, u okviru čijeg poslovanja je i vođenje jedinstvenog registra Nacionalnog inovacionog sistema.

Usvojen predlog zakona o kulturnom nasleđu 

Na današnjoj sednici usvojen je Predlog zakona o kulturnom nasleđu čime je stvoren zakonski okvir za potpunu zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa i kulturnih dobara na jedinstven način, bez obzira na oblik u kojem nastaje i gde se nalazi, kao i prostor budućim podsticajima za trajna ulaganja u kulturno nasleđe.

Predlogom zakona regulišu se pitanja u vezi sa nastankom, čuvanjem i zaštitom kulturnih dobara, nadležnostima i radom ustanova zaštite kulturnog nasleđa i obavezama i pravima vlasnika i držaoca.

Predloženim zakonskim rešenjima, uređuju se i pitanja nematerijalnog kulturnog nasleđa i postavljaju pravni osnovi za uređenje posebnih oblasti zaštite kulturnog nasleđa.

Ovo je prvi put da se oblast kulturnog nasleđa definiše specijalizovanim zakonom, budući da je kulturno nasleđe do sada uređivano Zakonom o kulturnim dobrima, koji po svom karakteru i opštem propisu uređuje opšta, zajednička pitanja zaštite kulturnih dobara.

Predložene izmene Zakona o patentima 

Vlada Srbije usvojila je Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o patentima, a koje se odnose na oblast certifikata o dodatnoj zaštiti i zaštite pronalaska malim patentom.

Propisani su izuzeci i uslovi kada se radnje koje bi inače predstavljale povredu prava nosioca certifikata neće smatrati povredom prava u odnosu na nosioca certifikata.

Naime, predloženo je da će lek ili medicinski proizvod koji je zaštićen certifikatom o dodatnoj zaštiti moći da se proizvodi ili skladišti u Republici Srbiji samo za svrhu izvoza, pod uslovom da je posebnim oznakama obeleženo pakovanje tog leka ili medicinskog proizvoda.

Takođe, proizvodnja leka ili medicinskog proizvoda može početi najranije šest meseci pre isteka roka važenja certifikata o dodatnoj zaštiti radi skladištenja na teritoriji Republike Srbije, kako bi se nakon isteka odgovarajućeg certifikata stavili na tržište.

Predloženim izmenama proširen je i krug proizvoda koji se može zaštiti malim patentom i to mogu biti svi proizvodi koji nisu taksativno isključeni iz zaštite.

Iz zaštite isključeni su: pronalasci iz oblasti biotehnologije, supstance, lekovi, supstance ili kompozicije sadržane u stanju tehnike koje se primenjuju u hirurškom ili dijagnostičkom postupku ili postupku lečenja, biljne sorte ili životinjske rase, kao i postupci koji se mogu zaštiti patentom.

Cilj predloženih izmena i dopuna Zakona o patentima je usklađivanje sa najnovijim propisima Evropske unije, kao i otklanjanje određenih nedostatka koji su uočeni u primeni važećeg Zakona o patentima.

Članovi vlade usvojili su izmenjenu Uredbu o ponudi zamenskog putovanja za turističko putovanje koje je otkazano ili nije realizovano usled pandemije.

Eksterna kontrola biračkog spiska 

Na sednici je doneta odluka o obrazovanju Radne grupe za eksternu kontrolu Jedinstvenog biračkog spiska u cilju realizacije odredaba Sporazuma o unapređenju uslova za održavanje izbora zaključenog u Skupštini Republike Srbije pod pokroviteljstvom predsednika Parlamenta tokom međustranačkog dijaloga.

Rešenje o imenovanju članova Radne grupe, u skladu sa ovom odlukom, doneće ministar državne uprave i lokalne samouprave u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke.

Interventna prodaja brašna T-500 

Vlada Srbije saglasila se da Republička direkcija za robne rezerve izvrši interventnu prodaju brašna T- 500 proizvođačima hleba čija je proizvodnja ugrožena zbog porasta cene pšenice i brašna na domaćem i svetskom tržištu, koja je na desetogodišnjem maksimumu.

Direkcija će raspisati javni oglas za robnu razmenu 30.000 tona merkantilne pšenice za brašno tog tipa, a isporuka dobijenog brašna proizvođačima hleba, sprovodiće se na osnovu spiskova koje će sačiniti Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija po ceni od 30 dinara po kilogramu bez PDV-a odnosno 33 dinara po kilogramu sa PDV-om.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/13/ekonomija.html

Admin

Read Previous

Udarac za Partizan, Natho zbog problema sa anemijom završio polusezonu

Read Next

JEDNA OD NAJATRAKTIVNIJIH ŽENA SVIH VREMENA NA NASLOVNICI U 7. DECENIJI: Kako je moguće da OVAKO brutalno izgleda?(FOTO)