Venecijanska komisija: Revidirani nacrt ustavnih amandmana ispunjava većinu ključnih preporuka

Telo stručnjaka za ustavno pravo Saveta Evrope u novom hitnom mišljenju o revidiranom nacrtu ustavnih amandmana u Srbiji, konstatuje da “treba pozdraviti” činjenicu da je ispunjena većina ključnih preporuka iz oktobarskog mišljenja, a pre svega ona o sastavu Visokog saveta sudstva.

“Revidirani ustavni amandmani, ako budu usvojeni, imaju potencijal da donesu značajne pozitivne promene u srpskom pravosuđu, ali mnogo će zavisiti od njihove primene. Sadašnja ustavna reforma je neophodan i važan prvi korak u procesu, ali ne predstavlja završetak ovog procesa. Zakonske izmene neophodne za punu implementaciju ustavnih amandmana trebalo bi da budu pripremljene po hitnom postupku”, naglašava Venecijanska komisija.

Dodaje se da nije poštovana preporuka o mehanizmu protiv zastoja u procesu izbora članova Visokog saveta sudstva, a da je preporuka o sastavu Visokog saveta tužilaca samo delimično poštovana.

U Venecijanskoj komisiji naglašavaju da za preporuke koje nisu poštovane postoji prostor da se sprovedu kroz zakonske izmene.

U mišljenju se posebno ističe da novi Visoki savet sudstva i novi Visoki savet tužilaca ne bi trebalo da se formiraju sve dok se ne usvoje relevantni organski zakoni koji utvrđuju neophodne uslove za (ne)podobnosti kandidata.

Venecijanska komisija ponavlja važnost inkluzivnih konsultacija sa opozicijom, civilnim društvom, i institira na transparentnosti, s obzirom na ustavni referendum kome treba da prethodi objektivna kampanja informisanja javnosti.  

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/9/politika.html

Admin

Read Previous

3 trika da ultra brzo povećate vitamin D u organizmu

Read Next

Liverpul bez greške, paklena borba za drugo mesto