Usvojene izmene i dopune Zakona o eksproprijaciji

Za izmene i dopune Zakona o eksproprijaciji glasalo je 159 poslanika.

Nepokretnosti u privatnoj, zadružnoj ili javnoj svojini se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne, navodi se u Zakonu.

Zakonom su određeni kraći rokovi za postupanje organa uprave u cilju bržeg i efikasnijeg sprovođenja postupka eksproprijacije.

Zakonom je utvrđena obaveza korisnika eksproprijacije da, pre rušenja zgrade, obezbedi zakupcu stana u društvenoj ili državnoj svojini, odnosno javnoj svojini na neodređeno vreme, odnosno nosiocu stanarskog prava u eksproprisanoj stambenoj zgradi ili stanu kao posebnom delu zgrade, korišćenje drugog odgovarajućeg stana u javnoj svojini sa pravima zakupca na neodređeno vreme.

Uvodi se eAgrar

Skupština Srbije usvojila je i izmene i dopune Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, kojim se ta oblast usklađuje sa evropskom regulativom i uvodi eAgrar – novo softversko rešenje Uprave za agrarna plaćanja, koje će omogućiti efikasnije vođenje Registra poljoprivrednih gazdinstava.

Novo softversko rešenje omogućiće i efikasnije upravljanje isplatama podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Njega čini elektronski portal, preko kojeg će poljoprivrednici pristupati podacima o svom gazdinstvu.

Biće im omogućeno podnošenje elektronskih zahteva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, izmena podataka, obnova registracije i brisanje iz Registra, kao i uvezivanje sistema sa svim relevantnim javnim evidencijama i automatsko preuzimanje potrebnih podataka. 

Usvojeni finansijski zakoni

Poslanici Skupštine Srbije usvojili su set zakona iz oblasti finansija, među kojima su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, kojima je predviđeno fiskalno rasterećenje zarada.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović rekao je ranije da je izmenama i dopunama ovog Zakona propisano povećanje neoporezivog dela zarade sa 18.300 na 19.300 dinara.

Smanjena je i stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca za 0,5 odsto.

Poslanici su usvojili i izmene i dopunu Zakona o budžetskom sistemu, koje su, kako je rekao Nedimović, neophodne zbog najavljenog povećanja plata u javnom sektoru, koje je predviđeno budžetom za 2022. godinu.

Izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje predviđeno je umanjenje stope doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje sa 25,5 na 25 odsto, kada su u pitanju prihodi po osnovu rada.

Poslanici su usvojili i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica, čiji je cilj podsticanje primene inovacija i stvaranje sopstvenih proizvoda i usluga uz pomoć intelektualne svojine u domaćem vlasništvu.

Usvojene su i izmene Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, kojima je propisano da se za vozila od pet do 20 godina starosti, koja imaju više od 2.000 kubika, plaća niži porez prilikom registracije. 

11 članova Nacionalnog saveta za kulturu

Parlament je usvojio Predlog o imenovanju 11 članova Nacionalnog saveta za kulturu, kao i svih 14 predloga zakona o izmenama i dopunama zakona koji su danas bili pred poslanicima.

Poslanici su usvojili Predlog da članove tog važnog stručnog i savetodavnog tela čine Zoran Vapa koga je prdložio Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Željko Marković (Državni arhiv Srbije), Goran Vasić (Narodni muzej), Vladimir Pištalo (Narodna biblioteka Srbije), Nebojša Kundačina (Narodno pozorište), Nevena Daković (Jugoslovenska kinoteka), Ivan Jevtić (SANU), Zlata Bojović (SANU), Isidora Bjelaković (Matica srpska), Andraš Urban i Suzana Kujundžić Ostojić sa liste nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/9/politika.html

Admin

Read Previous

Preporuka za savršen prvi sastanak: Najvažnija stvar koju treba da uradite

Read Next

Remi Altetik Bilbaa i Granade