Referentna kamatna stopa ostaje ista

To, kako se navodi, znači da će mere monetarne i fiskalne politike nastaviti povoljno da deluju na uslove finansiranja privrede i građana i rast njihovog raspoloživog dohotka.

Izvršni odbor je istakao da su rezultati domaće privrede od početka godine povoljni i u uslovima globalno pogoršane epidemijske situacije i pooštrenih zdravstvenih mera, na šta ukazuju raspoloživi mesečni pokazatelji aktivnosti, spoljne trgovine i tržišta rada.

Posebno se ističe rast proizvodnje u prerađivačkoj industriji, kojem su doprineli aktiviranje novih proizvodnih kapaciteta zahvaljujući investicijama iz prethodnog perioda, preduzete mere monetarne i fiskalne politike, kao i postepeni oporavak eksterne tražnje.

Pored poljoprivrede, prerađivačka industrija vodi dalji rast našeg izvoza, koji je ostao geografski i proizvodno rasprostranjen kao rezultat snažnog priliva stranih direktnih investicija u Srbiju u prethodnim godinama, pretežno u razmenljive sektore.

Promet u trgovini na malo od maja prošle godine beleži pozitivne trendove, a sa uspešnim nastavkom sprovođenja procesa vakcinacije, oporavak se očekuje i u ostalim uslužnim sektorima, koji su još uvek u velikoj meri pogođeni aktuelnom pandemijom. To bi već u narednim mesecima trebalo da rezultira dostizanjem pretkriznog nivoa bruto domaćeg proizvoda, a zatim nastavkom njegovog ubrzanog rasta, čemu će doprineti i novi najavljen paket mera ekonomske pomoći.

Narodna banka Srbije nastavlja da osmu godinu zaredom, i u uslovima pandemije, ispunjava svoj osnovni cilj – obezbeđenje niske i stabilne inflacije.

U skladu sa očekivanjima Narodne banke Srbije, inflacija se u martu vratila u granice cilja i iznosila je 1,8 odsto međugodišnje. Isto toliko je iznosila i bazna inflacija, koja se nije menjala u odnosu na februar.

Izvršni odbor očekuje da će inflacija i u narednom periodu biti niska i stabilna, u okviru donje polovine ciljanog raspona.

Važan faktor niske i stabilne inflacije bila je i ostala obezbeđena relativna stabilnost deviznog kursa, kao i usidrenost inflacionih očekivanja finansijskog sektora i privrede, koja potvrđuju kredibilitet monetarne politike.

Izvršni odbor je imao u vidu da su stanje globalne ekonomije i izgledi za njen rast i dalje pod uticajem pandemije, ali da ohrabruje činjenica da se projekcije revidiraju naviše.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 13. maja 2021.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/13/ekonomija.html

Admin

Read Previous

Sporazum za Transbalkanski koridor od Obrenovca do Bajine Bašte

Read Next

Mali se sastao sa misijom MMF-a, u narednih 10 dana kamen temeljac za fabriku vakcina