Presedan u Italiji – Vatikan zatražio izmenu zakona protiv homotransfobije

U pitanju je čin bez presedana! Nikada do sada se nije desilo da Vatikan interveniše u nameri da ospori neki zakon koji tek treba da bude usvojen.

Predlog zakona je nazvan po Aleksandru Zanu, koji ga je predložio pod nazivom “Mere sprečavanja i borbe protiv diskriminacije i nasilja koji se baziraju na polu, seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu i invaliditetu”.

Prema predlogu, predviđa se kazna zatvora do 18 meseci ili novčana kazna do 6.000 evra protiv bilo koga ko počini ili podstakne na akt diskriminacije. Takođe, predviđen je zatvor od šest meseci do četiri godine za one koji podstiču ili čine nasilje, ili za one koji učestvuju u organizacijama koje podstiču na diskriminaciju ili nasilje.

Tekst od 10 članaka predviđa proširenje takozvanih zločina iz mržnje zbog rasne, etničke ili verske diskriminacije, odnosi se na one koji diskriminišu homoseksualce, žene i osobe sa invaliditetom.

Šta tačno traži Vatikan

U noti Vatikana nalazi se odlomak u kojem se naglašava da “delovi Svetog pisma i crkvene tradicije autentičnog učiteljstva pape i biskupa, seksualne razlike posmatraju sa antropološke perspektive koje Katolička crkva ne smatra dostupnim promenama jer potiče od samog Božanskog otkrivenja”.

Notu italijanskoj ambasadi pri Svetoj stolici preneo je Pol Ričard Galager, vatikanski sekretar za odnose sa državama, zapravo “ministar spoljnih poslova” pape Franje.

Tehnički je to “usmena nota”, tačnije formalna nepotpisana komunikacija. U tekstu se tvrdi da “pojedini trenutni sadržaji zakonodavnog predloga koji se ispituje u Senatu smanjuje slobodu zagarantovanu Katoličkoj crkvi članom 2, paragrafi 1 i 3 sporazuma o reviziji Konkordata”.

To su članovi sporazuma potpisanog u vili Madama 1984. godine, koji su potpisali Betino Kraksi i kardinal Agostino Kazaroli i koji Crkvi osiguravaju “slobodu organizovanja, javnog bogosluženja, vršenja učiteljstva i episkopske službe” (stav 1) kao što garantuju “katolicima i njihovim udruženjima i organizacijama punu slobodu okupljanja i izražavanja misli rečju, pisanjem i bilo kojim drugim načinom širenja”.

Prema Vatikanu, Zanov zakon krši slobodu organizovanja jer ne izuzima privatne katoličke škole od organizovanja aktivnosti povodom Nacionalnog dana borbe protiv homofobije, koji je utvrđen zakonom.

Uopštenije, prema mišljenju Svete stolice, podrivalo bi slobodu misli katoličkih vernika. Nota je predata kabinetu ministra spoljnih poslova Luiđiju di Maju, trenutno u poseti Srbiji, još 17. juna.

U teoriji, pravilo predviđa da se, u situaciji u kojoj postoji sumnja da dolazi do kršenja Konkordata i problem u vezi sa njegovom pravilnom primenom, aktivira “zajednička komisija” – regulisana članom 14 – odgovorna je za traženje “prijateljskog rešenja”.

Međutim, italijanska episkopska konferencija već se ranije izjasnila protiv ovog zakona. Jednom u junu 2020. godine, kada su izjavili da “već postoje adekvatne mere zaštite kojima se sprečava i suzbija svako nasilno ili progonsko ponašanje”.

I drugi put sa beleškom predsednika Gvaltijerija Basetija: “Zakon koji pomaže u borbi protiv diskriminacije ne može i ne sme da sledi svoj cilj s netrpeljivošću.”

Odgovor italijanske vlade

Već danas u italijanskom parlamentu Mario Dragi će razmatrati novonastalu situaciju jer, kako je izjavio, “aspekti koje nam je izložila država s kojom imamo diplomatske odnose moraju ozbiljno da se razmotre”.

Mediji naglašavaju da rešenje svakako neće biti lako jer, kako je izjavio premijer Dragi, radi se o jako važnom pitanju na koje će biti potrebno odgovoriti na strukturalan način.

Na ovaj način, piše Korijere dela sera, potrebno je sačuvati nezavisnost parlamenta, ali i dobre odnose sa Svetom stolicom.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/10/svet.html

Admin

Read Previous

Ujedinjeno Kraljevstvo pet godina od Bregzita, da li je vredelo

Read Next

Britanski razarač ušao u ruske vode, upozoren hicima