Poslanici usvojili Zaključke u vezi sa Izveštajem Evropske komisije o Srbiji

U dokumentu, o kom su poslanici danas raspravljali, navodi se da skupština konstatuje zaključke i preporuke sadržane u Izveštaju Evropske komisije i pozdravlja pozitivne ocene u pogledu ostvarenog napretka u svim oblastima.

Narodna skupštine ističe da Izveštaj prepoznaje napredak ostvaren u okviru Klastera 1, a odnosi se na oblast vladavine prava, reformu pravosuđa, slobodu izražavanja, medija i osnovna ljudska i manjinska prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Skupština ocenjuje da je Izveštaj dobra osnova za države članice da daju saglasnost za otvaranje Klastera 3 – Inkluzivni rast i kompetitivnost i Klastera 4 – Zelena agenda i održiva povezanost, do kraja godine.

Navodi se i da parlament pozdravlja napore Vlade Srbije i Ministarstva za evropske integracije i sa posebnom pažnjom konstatuje sve preporuke navedene u Izveštaju.

Piše i da skupština ostaje aktivno uključena u Međustranački dijalog uz posredovanje Evropskog parlamenta, a ukazuje i na potrebu daljeg kontinuiranog rada svih državnih institucija i organa na ispunjavanju preporuka iz Izveštaja.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/9/politika.html

Admin

Read Previous

Recept za najbolju domaću sarmu od kiselog kupusa

Read Next

Najveća počast Bundesvera za Angelu Merkel, naručila hit iz ere DDR-a