Poslanici izglasali zakone iz oblasti obrazovanja i zakon o finansijskoj podršci porodici s decom

Zakonom o visokom obrazovanju produžen je rok za završetak studija za godinu dana onima koji su studirali po propisima koji su važili do 2005. godine.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić rekao je u raspravi da se Zakonom o studentskom organizovanju uređuju pravila za njihovu organazaciju na visokoškolskim ustanovama.

Uvodi se, kaže Ružić, mogućnost studentima koji budu obavljali neku od funkcija u studentskom parlamentu, samostalne visokoškolske ustanove, kao i predstavnicima u studentskoj konferenciji da im se odobri mirovanje studentskih obaveza dok obavljaju te funkcije.

Zakon se odnosi i na studentske organizacije, odnosno podrobno su propisani uslovi koje jedno udruženje treba da ispuni da bi moglo steći status studentske organizacije.

Izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju su važne da bi Srbija obnovila punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju.

Izmenama zakona u potpunosti će se, rekao je Ružić, ispuniti evropski standardi i smernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u pogledu nezavisnosti u postupanju i u donošenju konačnih odluka o proveri kvaliteta u visokom obrazovanju.

Članovi Komisije za akreditaciju ne biraju se više na predlog Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje nego na osnovu javnog poziva.

Naknada za porodiljsko odsustvo ne može biti manja od minimalca

Izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, predviđeno je da naknada za porodiljsko odsustvo ne može biti manja od minimalca.

Ministar za brigu o porodici Ratko Dmitrović rekao je u raspravi da svaka zaposlena žena u vreme porodiljskog odsustva koje traje od dana njegovog otpočinjanja obavezno 28 dana, izuzetno po nalazu lekara 45 dana pre termina za porođaj do tri meseca života deteta ostvaruje nakanadu zarade za vreme porodiljskog koja ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan otpočinjanja odsustva.

Uslov je da u tom periodu ima evidentirane osnovice, makar i jednu na koja su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade.

Prema odredbama zakona, pre izmena za ostvarivanje ovog prava trebalo je najmanje šest osnovica na koje su uplaćeni doprinosi na zarade, istakao je Dmitrović.

Dodao je da zaposlena žena koja ima bolesno dete za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta može da koristi naknadu za to vreme i dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete, a pravo na posebnu nega deteta može da traje do pete godine deteta.

Žena koja je poljoprivredni osiguranik, kaže, može da ostvari pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta pri čemu će se za obračun naknade uzimati osnovica na koje su plaćeni dopinosi za penzisjko i invalidsko osiguranje 18 meseci koji prethode rođenju deteta.

Država će intervenisati u slučaju poremećaja cena

Parlament je usvojio i Zakon o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda kojim se državi omogućava intervencija u slučaju poremećaja cena određenih proizvoda.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je objasnio u raspravi da zakon pokušava da zaštiti tržište od ekstremnih situacija, ako dođe do pada cena na tržištu u odnosu na proizvođačke cene.

Rekao je da je vlast 2009. godine loše ispregovarala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU koji se tiče poljoprivrede zbog čega je došlo do priliva mesnih prerađevina iz Mađarske i Hrvatske.

Među mere Nedimović je pomenuo javnu intervenciju koja će, kaže, biti moguća kada je tržišna cena poljoprivrednih proizvoda niža od referentne cene, zatim podršku privatnom skladištenju, direktna finansijska davanja, poboljšanje prehrambenih navika.

Nedimović je istakao da zakon daje mogućnost da se označi meso i mesne prerađevine u marketima koje je poreklom iz Srbije, a regulisaće se i sistem otkupa.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/9/politika.html

Admin

Read Previous

Vučić: Veoma dobar razgovor sa Merkelovom, bilateralni odnosi u usponu

Read Next

U Prištini kupuju dronove za 12,2 miliona evra