Poboljšani izgledi za povećanje kreditnog rejtinga Srbije

Ministarstvo finansija saopštilo je da je Agencija istskla da će se u narednih godinu dana stvoriti objektivni uslovi za povećanje kreditnog rejtinga na investicioni nivo ukoliko se nadmaše projektovana očekivanja priliva od stranih direktnih investicija, stope rasta i učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu.

Strukturna poboljšanja privrede podržana merama ekonomske politike dala su rezultate već u prvoj polovini 2021. godine. To je jedan od glavnih razloga revizije očekivanog rasta bruto domaćeg proizvoda u 2021. godini na 7 odsto, dok se u 2022. godini projektuje rast od preko 4 odsto. Kao osnovne pokretače rasta Agencija navodi javne investicije i privatnu potrošnju.

“Visokom nivou rasta bruto domaćeg proizvoda doprinelo je više faktora, a pre svega adekvatna i izbalansirana podrška fiskalne i monetarne politike koja je dala značajan doprinos u ublažavanju negativnih efekata pandemije, brz proces vakcinacije stanovništva, kao i otpornost sektora proizvodnje i građevinarstva na negativne efekte pandemije”, saopštava Ministarstvo finansija.

Mere koje su imale za cilj očuvanje proizvodnih kapaciteta celokupne privrede, održanje životnog standarda stanovništva i očuvanje likvidnosti, značajno su, kako se navodi, pomogle, ne samo da se ublaže neposredne posledice pandemije, već i da se stvore uslovi za dinamičan rast i da se sačuvaju radna mesta.

“Republika Srbija uspela je da, zahvaljujući pravovremenim, snažnim i adekvatnim merama monetarne i fiskalne politike dobro odgovori na krizu izazvanu pandemijom koronavirusa, umanji i ograniči negativne efekate pandemije i stvori dobru osnovu za brži privredni oporavak, podržan visokim nivoom privatne potrošnje”, objavilo je Ministarstvo na svom sajtu.

U izveštaju Agencije istaknuto je kontinuirano jačanje bankarskog sektora, naročito u pogledu smanjenja učešća problematičnih kredita u poređenju sa prethodnim godinama. Navodi se i da je kurs dinara ostao stabilan, a da su devizne rezerve na rekordno visokom nivou.

O javnom dugu 

Takođe, Agencija u svom izveštaju ističe da će, nakon povećanja fiskalnog deficita tokom trajanja krize u 2020. i 2021. godini, doći do uravnoteženja javnih finansija i njegovog značajnog smanjenja već u 2022. godini na 3 odsto BDP-a i projektuje dodatno smanjenje deficita u narednim godinama.

Umanjenje deficita preokrenuće trenutno samo privremeno rastuću putanju javnog duga. Tokom sledeće godine očekuje se stabilizacija učešća javnog duga u BDP-u, a nakon toga i njegovo vraćanje na silaznu putanju.

Uslovi finansiranja na međunarodnom i domaćem tržištu su tokom 2021. godine bili više nego dobri, što je Vlada Republike Srbije iskoristila i prikupila sredstva po veoma povoljnim stopama. Višak akumuliranih sredstava prikupljenih tokom proteklih meseci dodatno će uticati na smanjenje učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu.

“Poboljšanje izgleda za povećanje kreditnog rejtinga još jedna je potvrda dobrih ekonomskih rezultata koje je Republika Srbija postigla u prethodnom periodu, i jasan je signal potencijalnim investitorima za povećanje sigurnosti ulaganja u Srbiju. Povećanje ekonomskog rasta, rast investicija i veća zaposlenost stvaraju povoljan ambijent za dalji rast i razvoj privredne aktivnosti”, zaključuje Ministarstvo finansija.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/13/ekonomija.html

Admin

Read Previous

Ibrahimović spasao Milan u Udinama

Read Next

DOKTORKA VESNA STOJANOV UPOZORAVA: Zimski period je zbog OVOGA najkritičniji za tihog ubicu koji kosi Srbe!