Načelnik Generalštaba Milan Mojsilović održao predavanje o vojnoj saradnji sa EU

Tokom predavanja, general Mojsilović je članovima Delegacije EU i vojnim predstavnicima Austrije, Belgije, Grčke, Italije, Mađarske, Nemačke, Slovačke, Slovenije, Rumunije, Francuske i Holandije predstavio ključne aktivnosti koje Vojska Srbije realizuje u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike i saradnje sa državama članicama EU, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kao prioritetne aktivnosti saradnje načelnik Generalštaba je izdvojio učešće pripadnika Vojske Srbije u misijama i operacijama EU za upravljanje krizama, angažovanje Vojske Srbije u borbenoj grupi EU “Helbrok” i saradnju sa Evropskom odbrambenom agencijom.

Istaknuto je da ova saradnja doprinosi sveukupnom usklađivanju bezbednosnog i odbrambenog organizovanja Republike Srbije sa modernim standardima, izgradnji kapaciteta i sposobnosti sistema nacionalne bezbednosti i odbrane, jačanju interoperabilnosti sa članicama EU, kao i da pospešuje ukupni proces evrointegracija Republike Srbije.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/9/politika.html

Admin

Read Previous

Skupština Srbije usvojila Zakon o popisu u poljoprivredi, dopune Zakona o sudijama i VSS

Read Next

Decenija od Brejvikovog masakra, događaja koji je promenio Norvešku