Ministarstvo energetike o kalcitu i njegovom značaju

Ministarstvo energetike saopštilo je da je Srbija, srazmerno svojoj veličini, veoma bogata mineralnim sirovinama, uključujući i onima koje Evropska unija prepoznaje kao kritične za privredni razvoj.

Kako se u fokusu javnosti od nedavno našao kalcit, Ministarstvo rudarstva i energetike navelo je da se oseća obaveznim da javnosti približi značaj i upotrebnu vrednost tog minerala, pogotovo njegove ekološke karakteristike, imajući u vidu da se on upravo koristi, između ostalog, i u filterima za prečišćavanje vode i odsumporavanje.

Jedan od najčistijih kalcijum karbonata 

Kalcit je vrsta kalcijum karbonata (formula CaCo3), izuzetno čistog prirodnog kalcijum karbonata – u našem slučaju čistoće 99,63 procenta, što ga čini jednim od najčistijih kalcijum karbonata u svetu.

Njegova primena je izuzetno širokog spektra i koristi se gotovo u svim industrijama – od boje lakova, plastike, papira, pa sve do sirovine za farmaciju, kozmetiku, aditiva za prehranu, u hemijskoj industriji…

Vrednost kalcijum karbonata je srazmerno velika njegovoj čistoći, tačnije kada nema primese olova, žive, kadmijuma, magnezijuma u velikim količinama, baš kao onaj koji je nađen u Srbiji.

Uspešno se vrše istraživanja mogućnosti primene kalcijuma za proizvodnju baterija budućnosti koje bi mogle da zamene litijumske baterije.

Gde sesve koristi kalcijum karbonat

Vađenje kalcijum karbonata je jednostavno, bezbedno i nije štetno po životnu sredinu, zahvaljujući savremenim tehnologijama koje se koriste u postupku.

Kiselost šuma se rešava kalcijum karbonatom, koristi se za odsumporavanje u filterima u elektranama na ugalj i fabrikama. Takođe se koristi i u filterima za vodu i za poboljšanje PH vrednosti zemljišta vode u bazenima i kao reagens u laboratorijama.

Bitno je napomenuti da se trenutno za industrije farmacije, kozmetike i prehrambene reagense, sirovina kalcijum karbonata uvozi u Srbiju i region u potpunosti, što otvara prostor za pozicioniranje Srbije kao vodećeg regionalnog izvoznika u budućnosti.

O očuvanju životne sredine 

Stav kojim se Ministarstvo rudarstva i energetike u potpunosti rukovodi jeste da moderno rudarstvo i zaštita životne sredine mogu i moraju biti komplementarni procesi. Takva strategija najbolje se može primeniti upravo na kalcitu, čime bi se obezbedilo ne samo puko očuvanje životne sredine, već aktivno učešće u njenoj zaštiti.

Naša mineralna bogatstva će nam mnogo značiti u godinama koje dolaze, imajući u vidu da su mineralni resursi ključni i za proces energetske tranzicije, za razvoj novih, ekološki prihvatljivih tehnologija bez kojih nema razvoja obnovljivih izvora energije, skladištenja električne energije i novih “pametnih” tehnologija.

Naš cilj treba da bude ne samo da sačuvamo rudarstvo, već da omogućimo dalji razvoj i modernizaciju, gde je jedna od najbitnijih stvari da stalno podižemo zahteve i kriterijume kad je reč o uticaju na životnu sredinu. Mineralno bogatstvo naše zemlje pripada ne samo sadašnjim, nego i budućim generacijama, i zbog toga je važno da znamo čime raspolažemo i kakav je potencijal kad je rudarstvo u pitanju.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/13/ekonomija.html

Admin

Read Previous

Obradović: Imamo kvalitet da igramo sa svima

Read Next

BOLEST KOJA JE ODNELA SINIŠU MIHAJLOVIĆA: Prvi signali se zanemaruju, a lečenje je teško! Evo koje simptome je on imao