Ministarka Vujović sa predstavnicima “Ziđina” o merama za zaštitu životne sredine

U cilju smanjenja zagađenja koje nastaje zbog rada topionice, “Ziđin” će, na zahtev resornog ministarstva, izraditi akcioni plan, kojim će definisati konkretne korake za naredni period.

“Akcioni plan će precizno definisati sve potrebne mere kako bi se na najbolji način zaštitila životna sredina od zagađenja. Na osnovu ovog dokumenta moći ćemo zajedno da pratimo koje aktivnosti su preduzete i kakav je efekat. Verujem da je ovo dobar mehanizam i da rezultat neće izostati. Važno je da svaka kompanija koja posluje u Srbiji ispuni sve ekološke standarde, a službe Ministarstva su im svakodnevno na raspolaganju kako bismo im pomogli da ostvare ovaj zajednički cilj”, rekla je Irena Vujović.

Kineski partneri su ministarki Vujović predočili da će akcioni plan biti usmeren na kratkoročne ciljeve, dok će problem na duži rok rešiti planirana modernizacija topionice koja podrazumeva i izgradnju postrojenja za sakupljanje i prečišćavanje dimnih gasova i sistema za odsumporavanje.

Državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Aleksandar Dujanović ukazao je predstavnicima “Ziđina” i na problem koji domaćinstva u blizini površinskog kopa “Veliki Krivelj” imaju sa prekomernom bukom nastalom zbog izvođenja radova.

Kako su rekli, određene aktivnosti su već preduzete, a u narednom periodu će biti razmotrene i druge mere kako bi smanjili buku.

Na sastanku je dogovoreno da se sastanci predstavnika kompanije “Ziđin” i Ministarstva zaštite životne sredine održavaju najmanje na mesečnom nivou, kako bi se pratile i ubrzale planirane aktivnosti u oblasti ekologije.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/9/politika.html

Admin

Read Previous

Međustranački dijalog bez stranaca, prisustvuje Vučić

Read Next

Vlada usvojila Predlog zakona o metrou i gradskoj železnici