Mihajlović: Plan je povećati udeo rudarstva i energetike u BDP-u na 9 odsto

Zorana Mihajlović je navela da će Srbija morati da smanjuje proizvodnju električne energije iz fosilnih izvora, pre svega lignita i rešava pitanje podzemne eksploatacije uglja.

Poručuje da je cilj da se zajednički udeo rudarstva i energetike u BDP-u, sa sadašnjih 5,5 odsto, u narednih pet godina poveća na sedam do devet odsto.

“To je veliki iskorak”, rekla je Mihajlovićeva u Skupštini Srbije na javnom slušanju o četiri predloga zakona iz oblasti energetike i rudarstva, u organizaciji skupštinskog Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, a koje će parlament razmatrati iduće nedelje.

Na skupu, kojem je prisustvovao i predsednik Parlamenta Ivica Dačić, Mihajlovićeva je naglasila da će set tih zakona, uz druge strategije i zakone, omogućiti da imamo klimatski neutralan razvoj i da i u oblasti energetike budemo predvodnici u regionu.

Na usvajanje predloženih zakona iz oblasti energetike i rudarstva se dugo čekalo, rekla je Mihajlovićeva, dodajući da su oni usklađeni sa evropskim standardima, da treba da omoguće dobar investicioni ambijent i rast zaposlenosti, kao i to da daju polaznu osnovu da se pređe s reči na dela u procesu energetske tranzicije i klimatski neutralnom razvoju.

“Mnogo se o tome priča, u zemljama EU se mnogo više radi, kao i u drugim zemljama sveta nego što je to bio slučaj kod nas”, rekla je Mihajlovićeva i naglasila da je zato važno da imamo zakone koji se odnose na dekarbonizaciju i klimatski neutralan razvoj.

Kada je reč o energetskoj stabilnosti i bezbednosti, poručila je da Srbija mora da vodi računa o nekoliko različitih pravaca energetskog razvoja pod kapom dekarbonizacije i energetske tranzicije.

“Jedan od tih pravaca je proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, drugi pravac su rudarska i geološka istraživanja kao veliki potencijal, a treći pravac je povećanje energetske efikasnosti i smanjenje potrošnje energije koja je visoka i utiče na konkurentnost i na život svakog građanina”, rekla je Mihajlovićeva.

Napomenula je da je posebno ponosna što su predloženi zakoni prošli sve procedure, što se o njima razgovaralo sa svim zainteresovanima, od PKS i drugih privrednih subjekata, do svih relevantnih međunarodnih institucija i građana.

Ponosna je, kaže, što je Srbija konačno prvi put pripremila poseban zakon o obnovljivim izvorima energije za koje navodi da su naša budućnost.

“Moraćemo polako da smanjujemo proizvodnju električne energije iz fosilnih izvora pre svega lignita, rešavamo pitanje podzemne eksploatacije uglja, imamo investicioni plan za hidro, gasne i solarne elektrane, elektrane na vetar”, rekla je Mihajlovićeva.

Navela je da zakon o obnovljivim izvorima energije omogućava mnogo i državnih i privatnih investicija koje pokreću privredni razvoj.

“Nadam se da ćemo imati dobru raspravu i da će Srbija sledeće nedelje imati usvojena četiri važna zakona iz oblasti rudarstva i energetike”, kaže Mihajlović.

“Zakonima se uređuje materija od strateške nacionalne važnosti”

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da četiri zakona iz oblasti energetike i rudarstva uređuju materiju od strateške nacionalne važnosti. 

Dačić je rekao da su u tom setu zakona možda najvažniji propisi koje razmatra aktuelni saziv parlamenta.

Naglasio je da je zato diskusija o novim rešenjima više nego dobrodošla i da je veoma bitno da praksa javnih slušanja bude uspostavljena kao redovna, da je to bio uslov koji se Srbiji stalno prigovarao u izveštajima evropskih institucija, a da su sada javna slušanja skoro svakodnevna.

“Skupština poklanja izuzetnu pažnju razmatranju zakonskih predloga u formi javnih slušanja. To je dobra praksa i pomaže poslanicima da dobiju važne informacije, saslušaju sve zainteresovane i donesu najbolju odluku”, rekao je Dačić.

Naveo je i da je u tom smislu važan doprinos organizacija civilnog društva, međunarodnih organizacija i stručne javnosti kako bi Srbija dobila što modernije zakone iz oblasti rudarstva i energetike.

Dačić kaže da se izmenama Zakona o energetici energetski sistem usklađuje sa propisima EU, ali istovremeno omogućava, između ostalog, i povećanje isporuke energenata i povećanje konkurencije.

Na javnom slušanju, Dačić je napomenuo da će Predlog zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije omogućiti i uštede i sigurnost snabdevanja.

Naveo je da Predlog zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije donosi mere radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva koji se odnose na smanjenje korišćenja fosilnih goriva.

Ukazao je i da će taj zakonski predlog stimulisati otvaranje novih radnih mesta, ali i podstaći istraživanja, inovacije i konkurentnost.

Za izmene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, Dačić je rekao da se odnose na korišćenje strateškog nacionalnog resursa – mineralne sirovine i naglašava da je propisano da su istraživanje i eksploatacija u javnom interesu.

Sednica parlamenta na kojoj će se raspravljati o tim predlozima zakona zakazana je za 15. april.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/13/ekonomija.html

Admin

Read Previous

Refinansiranje kredita na šalteru jedne banke – Dušan Uzelac smatra da je to odlična vest

Read Next

Vučić sa predstavnicima japanske kompanije “Nidek”