Istraživanje: Koliko građana je za EU i ko su najveći prijatelji i neprijatelji Srbije?

Više od polovine građana podržava članstvo u EU, manje od polovine bi glasalo za članstvo na referendumu, dok većina smatra da je korist od saradnje velika.

Prijatelji Srbiji u EU su Grčka i Francuska, a najveći neprijatelji Hrvatska i Velika Britanija, u susedstvu najbolji odnosi sa BiH. Nemačka se percipira kao prijatelj i neprijatelj istovremeno. Nemaju dovoljno znanja o EU integracijama, a valjane informacije o EU građani očekuju od medija, Vlade Srbije i nevladinih organizacija.

Ovo su rezultati istraživanja Instituta za evropske poslove, a koji je istraživanje sproveo sa kućom Ninamedia na temu stavova građana Srbije prema Evropskoj uniji.

Istraživanje je sprovedeno krajem marta ove godine, na reprezentativnom uzorku od 1207 građana. Fokus istraživanja bio je na pitanjima o podršci članstvu i saradnji sa EU, kao i viđenju pojedinačnih zemalja članica.

Gotovo polovina građana Srbije odnos između Srbije i EU ocenjuje ocenom 3. Na skali od 1 do 5, gde je prosečna ocena 3, prosečna ocena odnosa između Srbije i EU iznosi 2,70.

Slični tekstovi

Više od polovine ispitanika (53%) podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji (to su u većoj meri muškarci, ispitanici starosti do 45 godina, sa najvišim nivoom obrazovanja, Vojvođani i oni iz gradskih naselja), 35% ima suprotan stav, dok 12% njih nije umelo da se izjasni po ovom pitanju.

Prilikom poređenja dobijenih rezultata sa prethodnim godinama uočen je blagi pad broja onih koji ne podržavaju članstvo Srbije u EU.

Od ukupnog broja ispitanika, 59% smatra da Srbija ima koristi od saradnje sa Evropskom unijom (muškarci, najobrazovaniji ispitanici kao i stanovnici gradskih naselja), 25% smatra da Srbija nema koristi od saradnje sa EU, dok 16% njih nije umelo da se izjasni po ovom pitanju.

Kada je reč o pojedinačnim zemljama, 17,9% ispitanika smatra da je Srbiji najveći prijatelj Grčka, 10,5% navodi Francusku, nešto manje navodi Nemačku (8,6%) i Mađarsku (7,6%), dok najveći broj ispitanika 36,9% ne zna da se izjasni po ovom pitanju. Poredeći rezultate sa onim iz prethodnih istraživačkih talasa uočen je blagi pad u vrednostima za Grčku i Nemačku dok je broj onih koji navode Francusku porastao.

Najvećim neprijateljem u Evropskoj uniji 17,8% ispitanika smatra Nemačku, zatim Hrvatsku 16,4% i Veliku Britaniju 13,5%, dok 44,5% ne zna da se izjasni.

Posle poređenja sa rezultatima iz prethodnih talasa uočen je trend opadanja broja ispitanika koji navode Hrvatsku i Veliku Britaniju, dok broj onih koji navode Nemačku lagano raste.

Malo više od četvrtine ispitanih smatra da od susednih država najbolje odnose imamo sa BiH, zatim sa Mađarskom i Severnom Makedonijom, dok se ostali odgovori javljaju u manje od 7% slučajeva.

Kada su u pitanju informacije o Evropskoj uniji, 39% građana smatra da ima i da nema dovoljno informacija o EU (neinformisani: većinom žene, najstariji, ispitanici sa najnižim nivoima obrazovanja, stanovnici Zapadne Srbije sa Šumadijom i oni iz vangradskih naselja).

Najveći broj ispitanika navodi da informacije o EU očekuje da dobija putem medija (32%), zatim od Vlade Srbije (28,2%), od EU 11,7%, Parlamenta 9,7%, nevladinih organizacija 9,4% i škola-fakulteta 6,4% dok se ostali odgovori javljaju u manje od 2% slučajeva.

Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum o članstvu Srbije u Evropskoj Uniji, 48,9% ispitanika navodi da bi glasalo ZA (ispitanici sa najvišim nivoom obrazovanja kao i stanovnici gradskih naselja), 28,4% ima suprotan stav, 11,2% ne bi izašlo na glasanje, dok 11,5% ne zna kako bi glasalo.

Poređenjem sa rezultatima iz prethodnih istraživačkih talasa uočeno je da rezultati osciliraju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Preuzeto sa: https://www.krstarica.com/feed/

Admin

Read Previous

OSTVARITE SVE ŽELJE: Šta svaki horoskopski znak treba da manifestuje za mlad Mesec!

Read Next

Ako živite u stanu, ove rase pasa nisu za vas (foto)