Globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije predstavila program rada

Globalna organizacija parlamentaraca za borbu protiv korupcije deluje u 50 zemalja. Tako, pre svega, opravdava ulogu promotera anti – korupcijskih politika.

“Aktivno smo učestvovali o donošenju zakona o lobiranju, zakona o uzbunjivačima zakona o javnim nabavkama poreklu imovine, zakona o nadležnosti državnih organa u suzbijanju kriminala i korupcije”, kaže Dubravka Filipovski, predsednica Izvršnog odbora GOPAK.

Ivica Dačić, predsednik Skupštine, kaže da u Srbiji nismo zadovoljni rezultatima u borbi protiv korupcije i siguran je, dodaje, da nikada nećemo biti sasvim zadovoljni.

“Naše zakonodavstvo iz ove oblasti pruža dobar okvir za efikasnu antikorupcijsku borbu. Ali dobro zakonodavstvo, samo po sebi, nije dovoljno za uspeh u borbi protiv ove negativne pojave. Potrebna je stalna i međusobno koordinirana akcija”, kaže Dačić.

Kao i saradnja, ne samo na nivou državih institucija. Zajednička poruka je da se tešnje sarađuje sa nevladinim sektorom, kao i međunarodnim organizacijama.

“Dozvolite mi da naglasim rad budžetskog portala i njegovog daljeg razvoja da bi se omogućilo poslanicima ali i široj javnosti da uvek imaju transparente informacije i da taj portal dobija infomacije od trezora da bi poslanci mogli da prate trošenje javnih finasija mi smo spremni da to podržimo”, kaže Dražen Maravić iz UNDP-a.

Agencija za borbu protiv korupcije je sa predstavnicima Skupštine i DRI izradila prilog Srbije za Radnu grupu za sprečavanje korupcije, kancelarije UN za pitanje droge i kriminala. Zasedaće u junu, a između ostalog, rad će biti usmeren na ulogu zakonodavnih tela u sprovođenju Konvencije UN protiv korupcije.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/9/politika.html

Admin

Read Previous

Saučešće predsednika Srbije povodom smrti princa Filipa

Read Next

Pucnjava u Teksasu – jedan ubijen, šestoro ranjenih