Evropsko javno tužilaštvo u borbi protiv korupcije

Pored glavnog javnog tužioca, delegirana su i 22 evropska tužioca, koji se nalaze u državama članicama koje učestvuju u toj pojačanoj saradnji.

Povodom početka rada EPPO, javna tužiteljka Laura Koveši je istakla da je u pitanju ogromna odgovornost koja će direktno uticati na fundamentalna prava građana Evrope.

“Mi smo prvi stvarno efikasan instrument za odbranu vladavine prava u EU. Naš uspeh je pitanje kredibiliteta EU”, poručila je ona.

EPPO je zadužen za sprovođenje krivičnih istraga i gonjenja u slučajevima prevara koje se odnose na javne rashode i prihode, prevara u vezi sa PDV-om (ako uključuje dve ili više država članica i vredi najmanje 10 miliona evra), pranja novca od imovine proistekle iz obmanjivanja budžeta EU, aktivne i pasivne korupcije ili prisvajanja koje utiču na finansijske interese EU, kao i učešća u zločinačkoj organizaciji ako je fokus njenih aktivnosti vršenje krivičnih dela protiv budžeta EU.

U Briselu navode da će EPPO sprovoditi svoje istrage i gonjenja u potpunosti nezavisno od Evropske komisije, drugih institucija i tela EU, kao i od država članica.

Dopuniće rad i sarađivati s drugim telima i agencijama EU, kao što su OLAF, Evrodžast i Evropol, kao i sa nadležnim organima država članica koji ne učestvuju u evropskom tužilaštvu.

Očekuje se da će EPPO istraživati približno 3.000 slučajeva godišnje.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/10/svet.html

Admin

Read Previous

Finska, premijerkin doručak predmet policijske istrage

Read Next

Reparacije za kolonijalne zločine: plati i ćuti?