Aleksandar Vučić je najzaslužniji što su mediji radikalno podeljeni, jer je deo medija počeo da smatra političkim neprijateljima i da ih potcenjuje i kinji. A onda mediji postaju rigidni, počinju polako da gube pravilo da moraju biti neutralni, već postaju ono što Vučić želi od njih. Da budu pod znacima navoda opozicioni i da ga po svaku cenu kritikuju. Ovim rečima Dragoljub Petrović, glavni urednik Danasa, odgovara na pitanje da li je Aleksandar Vučić mera svih naših medijskih podela.

By Admin