Budžetski deficit u prvih pet meseci 99,8 mlrd dinara

U maju je ostvaren deficit u iznosu od 59,5 milijardi dinara.

Takođe, u maju su naplaćeni prihodi u iznosu od 106,5 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 92,9 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu PDV u iznosu od 47,5 mlrd dinara i akciza u iznosu od 23,3 mlrd dinara. Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 13,2 mlrd dinara, a priliv donacija u maju iznosio je 0,4 mlrd dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 166 mlrd dinara. Rashodi za zaposlene, u maju, su iznosili 27,2 mlrd dinara, subvencije su isplaćene u iznosu od 27,7 mlrd dinara, ostali tekući rashodi 25,2, mlrd dinara (sa obe kategorije je isplaćena direktna pomoć privredi i stanovništvu u okviru novog paketa mera za borbu protiv efekata pandemije), kapitalni izdaci 23,8 mlrd dinara, a transferi OOSO (fond PIO, RFZO, NSZ, fond SOVO) 11,2 mlrd dinara.

Na nivou opšte države u periodu januar – maj je ostvaren fiskalni deficit u iznosu od 66,1 mlrd dinara i primarni fiskalni deficit u iznosu od 4,8 mlrd dinara. Prema revidiranom planu izvršenja budžeta opšte države, za ovaj period je planiran fiskalni deficit u iznosu od 120,1 mlrd dinara.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/rss/13/ekonomija.html

Admin

Read Previous

Vučić: Fabrika MTU donosi velike promene celoj Srbiji

Read Next

4 LETNJE VOĆKE KOJE OPORAVLJAJU ORGANIZAM: Lubenica ubrzava cirkulaciju, jagode čiste od toksina!