Bruks: Za poslednje EP ne može lepše

Košarkašice Srbije pobedile su Francusku 63:54 u finalu i postale evropske šampionke drugi put u poslednjih šest godina, a kapitenka Jelena Bruks je istakla odličnu igru tima.

“Ko­načno! Za po­sled­nje Evrop­sko pr­venstvo, ne mo­že da bu­de lepše. Ovo je bi­la je­di­na utak­mi­ca gde smo od­ra­di­le do­bar po­sao većim de­lom. Bi­lo je pado­va, što je i nor­mal­no. Fran­cu­ska, opet, ni­je bilo ko. Interna šala je bila – dok je god Fran­cu­ske, Sr­bi­ja će da osva­ja me­da­lje”, rekla je Bruks.

Kaže da je u šampionsku titulu verovala posle pobede u četvrfinalu.

“Kad smo po­be­di­le Špa­ni­ju, ja sam ve­ro­va­la da osva­ja­mo, jer na­ma je Špa­ni­ja mu­ka go­dinama una­zad. Ovo je stvar­no fe­no­me­nal­no. I od ovoga ne mo­že bo­lje. Ma­lo da pre­da­he­mo, pa da se spre­ma­mo za dalje.”, zaključila je Bruks.

Preuzeto sa: http://www.rts.rs/page/sport/sr/rss.html

Admin

Read Previous

Obradović i Partizan – povratak u budućnost

Read Next

Mladi košarkaši Srbije trijumfalno završili provere pred SP